Obsługa notarialna przedsiębiorców

Obsługa notarialna przedsiębiorców

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • umowa spółki cywilnej, jej zmiany i rozwiązanie
 • umowa spółki jawnej, umowa spółki komandytowej, umowa spółki partnerskiej
 • statut spółki komandytowo-akcyjnej
 • umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • statut spółki akcyjnej, statut spółki europejskiej (SE)
 • protokół Zgromadzenia Wspólników, protokół Walnego Zgromadzenia
 • protokół Zebrania Zarządu, protokół Zebrania Rady Nadzorczej
 • poświadczenie podpisów członków organów (wzory podpisów)
 • inne poświadczenia podpisów
 • podwyższenie kapitału zakładowego
 • oświadczenia wspólników o objęciu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
 • oświadczenia wspólników o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i o objęciu w nich udziałów
 • wniesienie aportów na pokrycie udziałów / akcji
 • przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych
 • prowadzenie rejestru akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmowanie związanych z tym czynności
 • łączenie spółek, podział spółek, przekształcenie spółek

Zapraszamy na spotkanie

Dziękujemy za wysłanie wiadomości

Podaj imię i nazwisko
Podaj adres e-mail
Podaj numer telefonu
Podaj treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię Notarialną dr Wisława Boć-Mazur ul. Powstańców Śląskich nr 121 lok. 108, 53-332 Wrocław, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłanym zapytaniem. Zapoznałem się z Polityką prywatności strony internetowej notariusz-boc.eu oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie na zasadach opisanych w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie.