Inne czynności notarialne

Inne czynności notarialne

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • umowa sprzedaży nieruchomości, umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, umowa sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu
 • umowa zamiany nieruchomości, umowa zamiany praw użytkowania wieczystego, umowa zamiany spółdzielczych własnościowych praw do lokalu
 • przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości, przedwstępna umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, przedwstępna umowa sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu
 • umowa darowizny nieruchomości, umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, umowa darowizny własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu
 • przedwstępna umowa darowizny nieruchomości, przedwstępna umowa darowizny własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu
 • przedwstępna umowa zamiany nieruchomości przyszłych, przedwstępna umowa zamiany spółdzielczych własnościowych praw do lokalu
 • umowa zniesienia współwłasności nieruchomości
 • umowa zniesienia wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • umowa majątkowa małżeńska rozszerzająca wspólność majątkową małżeńską
 • umowa majątkowa małżeńska wyłączająca wspólność majątkową małżeńską
 • umowa majątkowa małżeńska ograniczająca wspólność majątkową małżeńską
 • umowa o podział majątku wspólnego
 • umowa o częściowy podział majątku wspólnego
 • umowa dożywocia
 • umowa renty nieodpłatnej
 • umowa renty odpłatnej
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • ustanowienie hipoteki
 • oświadczenie o ustanowieniu służebności gruntowej, umowa o ustanowienie służebności gruntowej
 • oświadczenie o ustanowieniu prawa użytkowania, umowa o ustanowienie prawa użytkowania
 • oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu, umowa o ustanowienie służebności przesyłu, świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum)
 • oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu / pierwokupu
 • protokół Zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej
 • umowa zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji co do obowiązku wydania rzeczy
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji co do obowiązku wydania rzeczy w związku z umową najmu okazjonalnego
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji co do obowiązku wydania rzeczy w związku z umową najmu instytucjonalnego
 • protokół stawiennictwa / niestawiennictwa osób
 • protokół z wejścia na stronę internetową
 • protokół z odczytania sms
 • protokoły z innych zdarzeń mogących wywołać skutki prawne
 • poświadczenie zgodności kopii z dokumentem
 • poświadczenie pozostawania przy życiu
 • data pewna
 • oświadczenie woli o założeniu fundacji
 • ugody pozasądowe
 • testament, zapis windykacyjny
 • poszukiwanie testamentu
 • otwarcie testamentu
 • przyjęcie oświadczenia o przyjęciu / odrzuceniu spadku
 • protokół poświadczenia dziedziczenia
 • akt poświadczenia dziedziczenia
 • pełnomocnictwo

Zapraszamy na spotkanie

Dziękujemy za wysłanie wiadomości

Podaj imię i nazwisko
Podaj adres e-mail
Podaj numer telefonu
Podaj treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię Notarialną dr Wisława Boć-Mazur ul. Powstańców Śląskich nr 121 lok. 108, 53-332 Wrocław, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłanym zapytaniem. Zapoznałem się z Polityką prywatności strony internetowej notariusz-boc.eu oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie na zasadach opisanych w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie.