Kobieta z flagą Ukrainy
2023-01-02

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód powoduje ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej. Uznaje się wtedy, że udziały męża i żony w dotychczasowym majątku wspólnym były równe, chyba że z ważnych względów któryś z małżonków zażądał ustalenia udziałów w majątku wspólnym.

W podstawowym modelu mąż i żona wkraczają w związek małżeński jednocześnie wkraczając w nową dla nich, właściwą dla małżeństwa w prawie polskim, sferę majątkową – w sferę tzw. majątku wspólnego (kiedyś nazywanego majątkiem dorobkowym). Oboje małżonkowie współdziałają w zarządzie majątkiem wspólnym, większości czynności dokonując samodzielnie, dopóki nie sprzeciwi się temu drugi małżonek, zaś w sprawach, które Kodeks rodzinny i opiekuńczy uznaje za istotniejsze, na dokonanie konkretnej czynności prawnej potrzebna jest formalna zgoda drugiego małżonka. 


Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód powoduje ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej. Uznaje się wtedy, że udziały męża i żony w dotychczasowym majątku wspólnym były równe, chyba że z ważnych względów któryś z małżonków zażądał ustalenia udziałów w majątku wspólnym z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku (osobista praca przy wychowywaniu dzieci też się liczy!).


Jeśli małżonkowie mają majątek wspólny mogą się nim podzielić:

(1) po rozwodzie

(2) wprowadzając w ich małżeństwie ustrój rozdzielności majątkowej, a to przez zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej w formie aktu notarialnego – tzw. intercyzy).

W ramach tzw. podziału majątku wspólnego zazwyczaj jedno z małżonków przejmuje nieruchomość i spłaca drugiego. Jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką (np. zabezpieczającą wspólny kredyt wobec banku) bez podejmowania dodatkowych działań po podziale majątku pozostanie nią obciążona. Zazwyczaj wówczas ten z małżonków, który przejął nieruchomość zobowiązuje się względem drugiego do spłaty całego kredytu, przy czym drugi z nich pozostaje zobowiązany formalnie do spłat wobec banku. Najlepszym naturalnie sposobem na pełne majątkowe rozstanie jest przejęcie długu przez tego z małżonków, który przejmuje nieruchomość, jednak to nastąpić musi za zgodą banku jako wierzyciela.


Czynności majątkowe dotyczące majątku wspólnego, wpływające na zobowiązania względem banków wymagają zdolności kredytowej, a z tym często jest kłopot. Na szczęście istnieje wiele rozwiązań do zastosowania w sytuacji definitywnego rozstania małżonków, choć zaprezentowane powyżej modele należą do najpopularniejszych.


Podobne artykuły

Poczekalnia

Zapraszamy na spotkanie

Dziękujemy za wysłanie wiadomości

Podaj imię i nazwisko
Podaj adres e-mail
Podaj numer telefonu
Podaj treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię Notarialną dr Wisława Boć-Mazur ul. Powstańców Śląskich nr 121 lok. 108, 53-332 Wrocław, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłanym zapytaniem. Zapoznałem się z Polityką prywatności strony internetowej notariusz-boc.eu oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie na zasadach opisanych w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie.