Kobieta z flagą Ukrainy
2023-01-19

Jak odrzucić spadek?

Odrzucenie spadku to jednostronna czynność prawna dokonana w formie oświadczenia złożonego przez spadkobiercę (zarówno ustawowego, jak i testamentowego) przed sądem lub przed notariuszem.

Z chwilą złożenia oświadczenia spadkobierca zostaje wyłączony od dziedziczenia i traktuje się go, jakby nie dożył otwarcia spadku, a udział spadkowy, który by mu przypadł, przypada jego zstępnym. 


Termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku to sześć miesięcy od dnia uzyskania przez spadkobiercę wiedzy o tytule swojego powołania. 


W praktyce termin ten:

  • w przypadku spadkobiercy ustawowego powołanego do dziedziczenia w pierwszej kolejności, biegnie z chwilą uzyskania informacji o śmierci spadkodawcy, zaś w przypadku spadkobiercy ustawowego powołanego do dziedziczenia w dalszej kolejności – z chwilą powzięcia wiadomości o tym, że osoba powołana do dziedziczenia w pierwszej kolejności nie chce lub nie może dziedziczyć. 

  • jeżeli mamy do czynienia z dziedziczeniem testamentowym termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku rozpoczyna się w chwili, w której spadkobierca dowiedział się, że został powołany do dziedziczenia w testamencie.


➡️ Co zatem należy zrobić, aby oświadczenie o odrzuceniu spadku było skuteczne?


Najprościej będzie, jeżeli spadkobierca w ustawowym terminie, zgłosi się do notariusza wraz z oryginałem odpisu skróconego aktu zgonu spadkodawcy i złoży oświadczenie o odrzuceniu spadku w formie aktu notarialnego. 


W dokumencie tym notariusz umieszcza następujące informacje: 

  • imię i nazwisko spadkodawcy, 

  • datę i miejsce jego śmierci, 

  • miejsce jego ostatniego zamieszkania, 

  • tytuł powołania do spadku,

  • treść złożonego oświadczenia. 


W oświadczeniu należy również wskazać wszystkie wiadome składającemu oświadczenie osoby należące do kręgu spadkobierców ustawowych, wszelkie testamenty oraz dane dotyczące treści i miejsca przechowania testamentów. 


Po zakończonej czynności notariusz przesyła wypis aktu notarialnego obejmującego oświadczenie o odrzuceniu spadku do właściwego sądu spadku.


➡️ A co w sytuacji, gdy spadkobiercą jest osoba małoletnia? 


Oświadczenie woli w jej imieniu składa przedstawiciel ustawowy, ale dopiero po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku.


➡️ Należy przy tym wszystkim pamiętać, że oświadczenie o odrzuceniu spadku nie może być złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, ani też odwołane. Nie ma też możliwości, aby przy odrzuceniu spadku wskazać osobę, której ma on przypaść.

Podobne artykuły

Poczekalnia

Zapraszamy na spotkanie

Dziękujemy za wysłanie wiadomości

Podaj imię i nazwisko
Podaj adres e-mail
Podaj numer telefonu
Podaj treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię Notarialną dr Wisława Boć-Mazur ul. Powstańców Śląskich nr 121 lok. 108, 53-332 Wrocław, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłanym zapytaniem. Zapoznałem się z Polityką prywatności strony internetowej notariusz-boc.eu oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie na zasadach opisanych w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie.