Zostaw wiadomość

Wypełnij formularz poniżej. Odpowiemy na niego niezwłocznie.
Wypełnij wszystkie pola formularza
Telefon: 71 361 22 22 lub   71 336 17 17 kancelaria@notariusz-boc.eu
Masz pytanie?
Zadzwoń: 71 361 22 22
lub wyślij wiadomość

Szanowni Państwo, drodzy Klienci

Dobry notariat to sztuka. Chodzi w niej o to, by zrozumieć potrzeby naszych Klientów, precyzyjnie im doradzić, zaproponować optymalne rozwiązania i finalnie dokonać czynności notarialnej najlepiej odpowiadającej ich dobrze rozumianym potrzebom. To zadania, które od lat realizujemy z przyjemnością. Nasze główne zadanie objawia się w takim kształtowaniu relacji prawnych, które pozwala w przyszłości uniknąć sporów i strat.

Dobrych pomysłów i owocnej pracy życzymy sobie wzajemnie oraz Państwu jako naszym Klientom.

Nasz zespół

dr Wisława Boć-Mazur

Notariusz

Otrzymała gruntowne wykształcenie odbywając aplikację notarialną oraz asesurę notarialną. Obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Wrocławskim i opublikowała szereg artykułów oraz książkę pod tytułem "Status prawny notariusza". W sierpniu 2009 roku, po otrzymaniu pozytywnej opinii Rady Izby Notarialnej we Wrocławiu została powołana przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza. Biegle włada językiem angielskim.

Anna Dudziuk-Łozińska

Zastępca notarialny

Anna Dudziuk-Łozińska w 2008 roku ukończyła prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2010-2012 odbywała aplikację notarialną, a po jej ukończeniu została powołana przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko Asesora Notarialnego. Od 2014 roku jest Zastępcą Notarialnym.

Ponadto Anna Dudziuk-Łozińska ukończyła filologię germańską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego realizowaną w ramach współpracy z Humboldt Universität w Berlinie oraz z Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniem Prawników z siedzibą w Berlinie. W Kancelarii Zastępca Notarialny Anna Dudziuk-Łozińska zajmuje się między innymi obsługą Klientów niemieckojęzycznych.

Anna Bartosik

Zastępca notarialny

Anna Bartosik w 2006 roku ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Po odbyciu aplikacji notarialnej w latach 2010-2012 i zdanym egzaminie państwowym została powołana przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko Asesora Notarialnego. Od 2013 roku jest Zastępcą Notarialnym.

Natalia Sołtys-Skrzypczyk

Zastępca notarialny

Natalia Sołtys-Skrzypczyk w 2010 roku ukończyła prawo na Wydziale Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2014 roku zdała egzamin notarialny , a od 2016
jest Zastępcą Notarialnym.

Ponadto Natalia Sołtys-Skrzypczyk ukończyła administracje na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ewelina Anna Hanyś

Aplikant Notarialny

Ewelina Anna Hanyś w 2011 roku ukończyła prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (broniła pracę magisterską na temat Ochrona praw dziecka w prawie polskim). W 2015 roku zdała egzamin wstępny na aplikację notarialną, a w 2016 roku rozpoczęła aplikację w Izbie Notarialnej we Wrocławiu.

Ponadto Ewelina Anna Hanyś ukończyła politologię, specjalność marketing polityczny na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i od 2012 jest doktorantką w obszarze polityki społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 2012-2014 pracowała jako ekspert ds. orzecznictwa o niepełnosprawności w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu, a następnie jako konsultant prawny w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Od grudnia 2014 roku do 2016 roku pełniła funkcje sekretarza w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu.

Od 2015 roku jest wykładowcą na kierunku technik administracji w szkole policealnej w Centrum Nauki Biznesu „ŻAK”.

W 2015 roku Ewelina Anna Hanyś ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe z zakresu doradztwa podatkowego i zarządzania podatkami na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego.

Karolina Wieliczko

Asystentka Notariusza

Ewelina Kozińska

Kierownik Administracyjny Kancelarii


Patrycja Konieczna

Sekretarka